Van Cann

Gesprek in ontwikkeling en ontwikkeling door gesprek.

Met Van Cann – gesprek in ontwikkeling wil ik een actieve bijdrage leveren aan ontwikkeling van mensen. Het gesprek tussen mensen is hiervoor het middel en het doel. Een ander zien en horen én tegelijkertijd jezelf laten zien en horen staan hierbij centraal. Het bewust maken van een evenwichtig contact zal leiden tot het tot z’n recht komen van alle partijen en een win-win-situatie opleveren.

De communicatiemethode Speaking Circles ® is hierbij ondersteunend.
Dit principe van professioneel contact maken pas ik toe in al mijn diensten.