Communicatie en intervisie

Workshop Speaking Circles ®

De methodiek Speaking Circles helpt bij het verkrijgen van bewustzijn op je innerlijke houding tijdens je communicatie met anderen. Wat doe je van binnen als je spreekt of luistert? Ken je jezelf hierin en kun je spanning laten varen? De logisch opgebouwde oefeningen van Speaking Circles ® helpen je om dit te ontdekken en te komen tot een ontspannen, positieve en objectieve houding tijdens je contacten met anderen.

Communicatietraining

Naast het verkrijgen van bewustzijn óp en het verbeteren van je innerlijke houding tijdens je contacten met anderen, leer je in deze training tevens hoe je je boodschap kunt stroomlijnen en je woorden zo kunt kiezen dat ze de kern raken en respectvol zijn voor alle partijen. Ook leer je actief te luisteren naar je gesprekspartners. Het geheel maakt dat je vanuit een open en evenwichtige houding en met hulp van verschillende gesprekstechnieken echt in gesprek kunt zijn met anderen. Samenwerking zal daardoor verbeteren.

Intervisie

Tijdens  intervisie-bijeenkomsten worden, in een kleine groep mensen en in een veilige sfeer, persoonlijke, werk gerelateerde vraagstukken centraal gesteld en met elkaar besproken. Door hierbij gelijkwaardig en methodisch (volgens bepaalde spelregels) te werk te gaan komt er objectiviteit, relativering en het vinden van de juiste koers met betrekking tot de ingebrachte problematiek. Basiselementen Speaking Circles ® en gesprekstechnieken zullen worden aangereikt ter ondersteuning.

Opdrachtgevers: