NT2 Nederlands als tweede taal

Nederlands als tweede taal (NT2) is het vak Nederlands dat gegeven wordt aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied. Sinds 2015 verzorg ik dit onderwijs aan mensen met uiteenlopende opleidings- en werkniveau’s.

Ik ben docent van beroep (tweede graad) en daarnaast gespecialiseerd en gecertificeerd als NT2-docent. Ik heb veel ervaring in het geven van lessen en trainingen aan uiteenlopende doelgroepen.

Kenmerkend voor mijn manier van lesgeven is het creëren van een ontspannen sfeer binnen de groep en mijn bewuste zorg om ieder individu tot zijn recht te laten komen, dit zowel voor wat betreft de persoonlijkheid als het opleidingsniveau.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van docenten NT2 (BVNT2).

Opdrachtgevers: